Escola Puig d'Arques – Cassà de la Selva » El Punt i la Coma | n. 118