Educació infantil

A l’educació infantil partim del principi que cada infant és diferent i per tant l’ajudem a avançar, créixer i desenvolupar-se com a persona.

Per  nosaltres ells són els protagonistes del seu aprenentatge. A través de la diversitat de propostes que se’ls ofereix a les aules i als altres espais de l’escola (racons, ambients, projectes i tallers), pretenem que els nostres alumnes acabin l’etapa amb autonomia, sentit crític, capacitat de cooperació i uns aprenentatges significatius que els permetin saber ser, saber fer i saber habitar el món.