PROA +

 

 

 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el  Ministerio de Educación y Formación Profesional impulsa el Programa per a l’Orientació, Avenç i Enriquiment educatiu PROA+, inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dirigit a fer costat als centres educatius sostinguts amb fons públics que presenten una major proporció d’alumnat vulnerable. Totes les comunitats autònomes hi participen. S’ha proposat participar a centres que, amb un índex alt de complexitat segons l’estudi. S’aplicarà fins al curs 2023-2024. Cada curs es rebrà un import per dedicar a les activitats. Els centres hem rebut formació en planificació estratègica.

 

OBJECTIUS GENERALS:

 • Enfortir els centres educatius públics perquè disposin dels recursos necessaris per compensar les necessitats i desigualtats educatives de l’alumnat i les seves famílies, per contribuir a la millora de l’equitat en l’accés a oportunitats educatives i a l’èxit escolar de tot l’alumnat.

 • Integrar el Programa PROA+ en el PMOE

 • Reforçar l’atenció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i millorar l’enfocament inclusiu del centre educatiu.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

B.1. En relació amb els centres que participen en el programa:

 • Reforçar l’equitat educativa.

 • Reforçar l’organització i funcionament dels centres escolar promovent un enfocament inclusiu que erradiqui situacions de segregació interna al centre.

 • Garantir la continuïtat i el progrés educatiu de l’alumnat, amb especial atenció a l’alumnat en situació de vulnerabilitat.

 • Reforçar l’acompanyament, la motivació i el suport individual a l’alumnat, especialment de l’alumnat en situació de vulnerabilitat.

 • Promoure i mantenir expectatives positives del professorat sobre tot l’alumnat.

 • Treballar per la millora del benestar emocional.

 • Facilitar i impulsar la implicació i la participació de les famílies.

 • Millorar la comunicació entre les famílies i els centres educatius.

 • Potenciar les oportunitats educatives més enllà de l’escola en relació amb l’alumnat en situació de vulnerabilitat.

 

B.2. En relació amb la dimensió comunitària de l’acció educativa:

 • Potenciar les oportunitats educatives a temps complet.

 • Potenciar la dimensió comunitària de l’educació.

 • Impulsar l’orientació d’àmbit comunitari.

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

 1. Millorar les condicions d’educabilitat.

 2. Accions per donar suport a l’alumnat amb necessitats per a l’aprenentatge.

 3. Accions per a desenvolupar les actituds positives en el centre.

 4. Accions per millorar el procés d’ensenyament – aprenentatge de les competències essencials.

 5. Accions i compromisos de gestió de centre i per a la millora de l’estabilitat i qualitat dels seus professionals.