Grups i mestres

EQUIP DIRECTIU:

DIRECTOR: JOSEP BOFILL

CAP D’ESTUDIS: ISABEL CARBÓ

SECRETÀRIA: DOLORS PEDRAZA

CURSTUTORS / MESTRES